.


Maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 17.00 - 19.00 uur

06-26282922

Welkom bij W.I.P.Het W anssums I nfo P unt (kortweg WIP) is een dorpsinformatiepunt in Wanssum met als uitgangspunt vraag en aanbod voor zorg, welzijn, hulp en diensten dichter bij de burger te brengen. Dit om de sociale cohesie in het dorp door middel van inzet van eigen burgers te versterken.

Vereenzaming wordt tegengegaan en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners wordt gestimuleerd en geactiveerd.

Wanssum is een dorp met ruim 800 gezinnen, waar de meeste mensen elkaar kennen en de wens hebben om hier te willen blijven wonen. Een dorp waarin ze zich veilig kunnen voelen en waar we samen met elkaar de leefbaarheid zo goed mogelijk proberen in te richten en te onderhouden.


Het Wanssums infopunt werkt, indien gewenst, zoveel mogelijk samen met verenigingen, instellingen en organisaties om elkaar met de dienstenverlening te ondersteunen en te versterken. (bijv. dagopvang, buurtdorp)


Het Wanssums infopunt is een initiatief van dorpsraad Wanssum.