Het Wanssums Info Punt stelt zichzelf ten doel zich in te zetten voor de leefbaarheidsbelangen voor alle leeftijdsgroepen in Wanssum. Het groot aantal dorpsbewoners zet zich in voor elkaar. Zonder deze vrijwilligers en de nodige financiën was het niet mogelijk geweest het W.I.P. op 4 januari 2016 van start te laten gaan.

Dorpsraad Wanssum
In juni 2014 werd door de dorpsraad Wanssum in samenwerking met de commissie Wmo 830 enquêtes huis aan huis in Wanssum verspreid. 386 personen hebben de enquête ingevuld (46%)! Deze enquête was bedoeld om inzicht te krijgen in de leefbaarheid van Wanssum en om de leefbaarheid voor Wanssum voor nu en de toekomst te garanderen. De enquête bestond uit de volgende 3 onderdelen: Algemene gegevens, Leefbaarheids- woningbouwonderzoek (behoefte woningbouw in relatie tot o.a. starters/ouderen) en Wmo/AWBZ.

Enquête
De belangrijkste conclusies uit de enquête (onderdeel Wmo/AWBZ) zijn door de adviescommissie Wmo voorgelegd aan de dorpsraad. Er is grote behoefte aan een dorps infopunt (85 %) Een meerderheid (72%) is voor vervoer afhankelijk van vrijwilligers voor bijvoorbeeld bezoek ziekenhuis, apotheek, huisarts, winkelen etc. Opzetten van een vrijwilligersdienst: vrijwilligers die zich aanbieden om kleine klusjes/diensten te verrichten en anderzijds dorpsbewoners die om hulp vragen. In november 2014 heeft de dorpsraad zich ingeschreven voor de wensbus ‘Een vervoersproject van de provincie’. Een mooie kans om het vrijwilligersvervoer van start te kunnen laten gaan. Voor dit project werd van de dorpsraad een uniek plan verlangd. Uiteindelijk heeft de dorpsraad de bus niet toegewezen gekregen, ondanks waardering voor het plan.

Wensbus
De dorpsraad heeft toen besloten zelf te trachten het geschreven unieke plan van het wensbus project, ten uitvoer te gaan brengen. Het plan voldoet aan de wensen en behoeftes van de bewoners. De dorpsraad stelt zichzelf ten doel zich in te zetten voor leefbaarheidsbelangen voor alle leeftijdsgroepen. Het is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor dit project en de dorpsraad heeft dan ook besloten om het project vorm te gaan geven met alle genoemde doelen/taken: informatiepunt, vervoer en hulpdiensten door vrijwilligers.

Twee leden van de dorpsraad en vijf dorpsbewoners vormen de commissie het Wanssums Info Punt (het W.I.P.) en geven het project vorm.

Heeft u vragen?

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.